Inhuur Veiligheidsadviseur

Per 1 januari 2000 zijn ondernemingen die gevaarlijke stoffen laden/lossen of vervoeren over de weg, binnenwater of spoor, verplicht om per betreffende vervoersmodaliteit een gediplomeerd Veiligheidsadviseur aan te wijzen. Deze persoon moet de taken van Veiligheidsadviseur daadwerkelijk kunnen vervullen.

Deze Veiligheidsadviseur wordt belast met taken zoals,

 • nagaan of de voorschriften tijdens het vervoer worden nageleefd
 • de onderneming van advies dienen betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • jaarlijks opmaken van een verslag betreffende de vervoersactiviteiten
 • bestudering van de werkwijzen en procedures betreffende het vervoer
 • toezien dat de betrokken werknemers een passende opleiding hebben ontvangen
 • het opzetten van passende noodprocedures bij eventuele ongevallen of voorvallen
 • het verrichten van analyses en het opmaken van ongevalrapporten
 • invoeren van passende maatregelen ter voorkoming van ongevallen
 • controleren of het aangewezen personeel beschikt over gedetailleerde instructies en dat deze instructies worden nageleefd
 • invoeren van maatregelen die het personeel bewust maakt van de gevaren
 • invoeren controlemethoden voor de aanwezigheid van de juiste uitrusting in vaar- of voertuigen
 • het invoeren van controlemethoden om er voor te zorgen dat de voorschriften worden nageleefd

Het kan voordelen geven om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid een Veiligheidsadviseur extern in te huren. U bent dan verzekerd van een stuk continuïteit: Er is altijd een Veiligheidsadviseur beschikbaar. U hoeft geen rekening te houden met ziekte, vakantie of vertrek van een Veiligheidsadviseur uit uw onderneming.

Reaktie beschikt momenteel over 9 gediplomeerde Veiligheidsadviseurs. Onze Veiligheidsadviseurs hebben een ruime ervaring met het vervoer, de op- en overslag van gevaarlijke stoffen alsmede met incidentenbestrijding en rapportages.

Graag sluiten we met u hiervoor een overeenkomst af.

Postbus 6014
4780 LA Moerdijk
info@reaktie.net
T 0168 383800
F 0168 383830
KvK Breda: 24256446
BTW: NL801853333B01