Advies

Klopt de bedrijfsvoering met de verplichtingen van de Wet Milieubeheer? Zijn de werkzaamheden van uw personeel getoetst aan de Arbo-wetgeving? Durft u nog te investeren in milieu-maatregelen als u ziet hoe snel de overheid de wetgeving verandert op dit gebied?

Tal van vragen waar bedrijven mee geconfronteerd worden en waar zonder deskundige hulp geen gedegen antwoord op mogelijk is. Reaktie adviseert bedrijven graag bij dit soort vragen. Zo kan samen met de opdrachtgever een risico-inventarisatie gemaakt worden als basis voor een goed kwaliteits-, arbo- en milieubeleid. Of denkt u eens aan een 'Quick-scan' door Reaktie. In een beknopt onderzoek wordt getoetst of aan alle vergunningsvoorschriften en wettelijke bepalingen wordt voldaan. De Quick-scan kan ook zijn nut bewijzen in het certificeringstraject alvorens op te gaan voor de definitieve audit. Want al is de motivatie er, de werkdruk, routine en personeelsverloop zijn er vaak debet aan dat niet alle regelgeving naar de letter wordt uitgevoerd. Een 'Quick-scan' geeft dan beknopt de knelpunten aan waar tijdig aktie ondernomen kan worden. Ook een calamiteitenplan hoort bij elk bedrijf in de kast te liggen. Het niet beheersen van een crisissituatie kan catastrofaal uitpakken. Een calamiteitenplan kan, middels een draaiboek, voor iedereen duidelijkheid verschaffen hoe te handelen als daarom gevraagd wordt.

Postbus 6014
4780 LA Moerdijk
info@reaktie.net
T 0168 383800
F 0168 383830
KvK Breda: 24256446
BTW: NL801853333B01